God sommer!

Studieforbundet næring og samfunn har sommerstengt fra 4. juli til 3.august, og telefonen besvares ikke i dette tisdrommet.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål - send en mail til post@naringogsamfunn.no

bringebaer.jpg

Studieforbundet næring og samfunn

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilb...
vofo_medlemsmerke

VOFO Læring og kompetanse

Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling.
Jeger

NYTT Jegerprøvekurs

Miljødirektoratets nye jegerprøvekurs er obligatorisk fra 1.januar 2017.