vofo_medlemsmerke

VOFO Læring og kompetanse

Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling.
Jeger

NYTT Jegerprøvekurs

Miljødirektoratets nye jegerprøvekurs er obligatorisk fra 1.januar 2017.