Årsmøte 2017 - orientering om frister

Arsmote

Tilgang til årsmøtepapirer er sendt til medlemsorganisasjonene via e.post. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeringogsamfunn.no

Til orientering!

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn avholdes

Tid: Onsdag 31.mai 2017,  kl. 12.30 – 16.00.

Registrering: fra kl. 11.30. Enkel servering.

Sted: Hollender gata 5, 0190 Oslo. Møterom Låven.

Frister:
28.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
24.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
3.mai : Innkalling med sakliste og saker sendes ut av styret minst 1 måned før møtet