Lover og avtaler

Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsloven setter grensene for studieforbundets arbeid. Den regulererer voksenopplæringstilskuddet til studieforbundet, og på hvilken måte det kan brukes. Styret i Studieforbundet næring og samfun bestemmer hvor mye voksenopplæringstilskuddet skal være pr.kurs.

Utfyllende informasjon finnes i rundskriv F-19-09 og rundskriv F - 16 -10.

Avtale om kopiering

Studieforbundet har inngått avtale med Kopinor, gjennom medlemsskapet i Voksenopplæringsforbundet, om kopiering.

"Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside.

For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat."