Region Nordenfjeldske avvikler

Årsmøte i SNS Nordenfjeldske vedtok 11.06.18 følgende "SNS Nordenfjeldske sin ordinære aktivitet opphører fra 11.06.18"

Nærmere informasjon vedr. avvilingen kommer. Evt. spørsmål kan rettes til leder i avviklingsstyret Nils Asle Dolmseth eller daglig leder Tove Berre.

VO-MIDLER OG TILSKUDD TIL AVLØSERKURS - avviklingen vil ikke få noen innvirkning på medlemsorganisasjonenes mulighet til å søke tilskudd via SNS!

 

Redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske

På grunn av redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske vil tilgjengeligheten på både telefon og e-post være noe begrenset i tiden framover. Vi bekla...

Årsmøte 2018 - SNS Nordenfjeldske

Medlemsorganisasjonene varsles om årsmøtet pr. e-post 8 uker før møtet. Oppnevning av årsmøterepresentant/er meldes nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no...

EB-MIDLER 2018

I Trøndelag er det mulig å søke om EB-midler til etterutdanningskurs for bønder. Ordinær søknadsfrist var 20. januar 2018, men ta kontakt med Tove Ber...

Tilretteleggingstilskudd - Troms

Troms fylkeskommune gir tilskudd til tilrettelegging for grupper med spesielle behov. Søknadsfrist 1. februar. Søknaden leveres elektronisk. ...