Årsmøte 2018 - SNS Nordenfjeldske

Medlemsorganisasjonene varsles om årsmøtet pr. e-post 8 uker før møtet. Oppnevning av årsmøterepresentant/er meldes nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no innen 17.05.18.

Innkalling sendes de oppnevnte årsmøteutsendingene senest  2 uker (28. mai) før årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 7. mai 2018 (5 uker før årsmøtet) til nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no

Har ikke din organisasjon mottatt varsel om årsmøte? Kanskje har noen andre i organisasjonen fått varslet, eller dere har skiftet kontaktperson slik at vi har sendt til feil person. Send en melding til nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no for å få den tilsendt, eller last den ned her

Redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske

På grunn av redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske vil tilgjengeligheten på både telefon og e-post være noe begrenset i tiden framover. Vi bekla...

EB-MIDLER 2018

I Trøndelag er det mulig å søke om EB-midler til etterutdanningskurs for bønder. Ordinær søknadsfrist var 20. januar 2018, men ta kontakt med Tove Ber...

Tilretteleggingstilskudd - Troms

Troms fylkeskommune gir tilskudd til tilrettelegging for grupper med spesielle behov. Søknadsfrist 1. februar. Søknaden leveres elektronisk. ...