Redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske

På grunn av redusert bemanning hos SNS Nordenfjeldske vil tilgjengeligheten på både telefon og e-post være noe begrenset i tiden framover.

Vi beklager dette!

Generelle spørsmål vedr. kurs og KursAdmin kan rettes til SNS sentralt post@naeringogsamfunn.no / 22 17 66 00

EB-MIDLER 2018

I Trøndelag er det mulig å søke om EB-midler til etterutdanningskurs for bønder. Ordinær søknadsfrist var 20. januar 2018, men ta kontakt med Tove Ber...

Tilretteleggingstilskudd - Troms

Troms fylkeskommune gir tilskudd til tilrettelegging for grupper med spesielle behov. Søknadsfrist 1. februar. Søknaden leveres elektronisk. ...