Styret i Region Oslo, Akershus og Østfold

Studieforbundet Næring og Samfunn,Oslo-Akershus-Østfold
c/o Akershus Bondelag, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

Styret:

Ellen Stavlund epost
Ellen Klynderud epost
Tone Tomt Holene epost
Laila Hægh epost
Anette Isaksen epost