Kurs arrangert i 2016, rapporteres før 15.januar 2017.

Alle kurs får kr. 500 i grunntilskudd. Kurs som rapporteres digitalt gjennom KursAdmin får kr 80,- pr. time - når kurset har dokumenterte kostnader.