KursAdmin

Studieforbundets kurs-og administrasjonsprogram. Få tilgang her!

KursAdmin samler alle studieplanene til et studieforbund på et sted, og alle medlemmer har tilgang til de fleste studieplaner.

I testversjonen av KursAdmin finner du en kopi av administrasjonsprogrammet. Denne kan brukes til testing av funksjonalitet og i opplæringsøyemed. Dataene i tesversjonen overskrives hver søndag av dataene fra den operative versjonen av programmet. Påloggingsinformasjonen er den samme i begge versjoner.

Brukerveiledning KursAdmin

Informasjon om KursAdmin