Enstemmig vedtak! Avviklingsprosessen stoppes!

Valmuer

Det ekstraordinære årsmøtet 25.september var enstemmig, avviklingsprosessen stoppes!

Studieforbundet næring og samfunns medlemsorganisasjoner er viktig aktører, som Kunnskapsdepartementet vil ha med videre.

Voksenopplæringsloven skal moderniseres!

Kunnskapsdepartementet sender snart ut forslag til endringer i voksenopplæringsloven, og tilhørende forskrift om studieforbund og nettskoler, på høring.

Departementet vil i høringsforslaget foreslå at minstekravet for kurs;  skal endres fra 8 timer til 6 -  alternativt 4 timer.

Det betyr at våre medlemsorganisasjoner vil få synliggjort kurs som ikke kommer med i dagens ordning, ved denne endringen.

Endringene vil kunne bidra til å møte behov for kompetanseheving i, og for arbeidslivet.

Det er foreslått deling av studieforbundsordningen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Arbeidslivsrelaterte kurs vil få tilskudd i Kunnskapsdepartementet. Mere informasjon om dette kommer når det foreligger.

Protokollen fra ekstraordinært årsmøte.