Ekstraordinært årsmøte mandag 20.januar 2020

Bjug Ringstad

Valg av nytt styre i Studieforbundet næring og samfunn

På bakgrunn av at medlemsorganisasjonene til to av styrets medlemmer , og et varamedlem har meldt seg ut av studieforbundet - innkalles det til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

Det ekstraordinære årsmøtet holdes i Holender gata 5, møterom Låven - mandag 20.januar kl.12.

Sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene.

Ordinært årsmøte 2020 holdes tirsdag 26.mai 2020.