Årsmøte tirsdag 26.mai 2020

Arsmote

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi beskjed!

 

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn avholdes

Tid: Tirsdag 26.mai 2020,  kl. 12.30 – 16.00.

Registrering: fra kl. 12.00. Enkel servering.

Sted: Hollender gata 5, 0190 Oslo. Møterom Låven.

Frister:
26.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
10.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
26.april : Innkalling med sakliste og saker sendes ut av styret minst 1 måned før møtet