Tilskuddsregler for 2021 kommer 29.januar!

Vinter Gotland

Siste frist for å rapportere kurs (gjelder også digitale kurs fra 4 timer) arrangert i 2020,  er 15.januar 2021. Sent ute?

Ta kontakt med studieforbundet!

Trenger du hjelp, eller  har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

 

Kunnskapsdepartementet takker studieforbundene med medlemsorganisasjoner for innsatsen i 2020.

Kunnskapsdepartementet skriver at studieforbundene med medlemsorganisasjonene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling, for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen.

Alle skal ha egne smittevernveiledere

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og - stedet.

Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet viderefører unntakene vedtatt 27. mars 2020. Vedtaket gjelder for det første forlengelse av det midlertidige unntaket om at kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger, for å få tilskudd etter loven.

Kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger.

Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.

Vedtaket gjelder for det andre forlengelse av vedtaket om midlertidig unntak fra forskriften § 7 femte ledd bokstav a, slik at minstekravene til kurstimer reduseres fra minst åtte timer til minst fire kurstimer for å kunne telle med i tilskuddsgrunnlaget.

 

Studieforbundets tilskudssatser