Trenger du hjelp, eller har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Oslo

Studieforbundet behandler kurs forløpende! Om kurset er gjennomført digitalt, endrer du  "Type kurs "til "Nettbasert kurs", deafult er "standard kurs", i "Kursfakta" i KursAdmin.


 

 

 

 

Tilgang til KursAdmin får du her!

Alle skal ha egne smittevernveiledere

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og - stedet. Mer informasjon her:

Se tilskuddssatser 2021.

Unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

§ 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, frem til 1. juli 2021.
 

Kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger

Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger for å få tilskudd etter voksenopplæringsloven. Kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker,  via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.
 

Kunnskapsdepartementet takker studieforbundene med medlemsorganisasjoner for innsatsen i 2020.

Kunnskapsdepartementet skriver at studieforbundene med medlemsorganisasjonene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling, for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen.