Smittevernveileder for studieforbund og kursarrangører

koronavirus-tema21[1]

Informasjon fra Voksenopplæringsforbundet.

 

Kursarrangør skal ha egne smittevernveiledere

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og -stedet. Der det for arbeidslivet er utarbeidet veiledere om tilsvarende temaer bør kursarrangør vurdere å innarbeide løsninger derfra i sine egne veiledere.

Voksenopplæringsforbundet har utarbeidet en smittevernsveileder til studieforbund og kursarrangører, med et forslag til mal for smitteverndokumentasjon.  Kursarrangør kan tilpasse denne til sin kursvirksomhet.

 

Smittevernveilederen og malen for smitteverndokumentasjon er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Vofo viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 22. juni 2020 som pålegger studieforbund og kursarrangører å kontinuerlig utvikle egne smittevernveileder. Les brevet her: http://vofo.no/om-vofo/nyheter/studieforbundene-aapner-igjen-og-viderefoering-av-unntaksbestemmelser/