Valgkomitéens viktige arbeid

Stoler

Nye datoer: Tirsdagene 11. og 18.januar 2022 , begge dager kl. 18 - 20.

 

Gratis webinar for studieforbundets medlemsorganisasjoner, fordelt på to kvelder.

 Hva er viktig når man skal sette sammen en valgkomitè? 

Hva skal man se etter, og tenke på?

En valgkomitè som utfyller hverandre; som ser endringer, muligheter - og som har forventninger?

Nå har du muligheten!

Astri Liland er fagsjef for kompetanse i Norsk Landbrukssamvirke, og hun brenner for valgkomitéen!

Nå har du mulighet til å få hennes gode tips og råd; for ditt viktige arbeid.
 

Dagens mål

  • Øke forståelsen for viktigheten av godt valgkomitèarbeid.
  • Øke motivasjonen for oppgaven!
  • Få gode råd og verktøy for å lykkes med oppgaven.

Dagens agenda

  • Valgkomiteens hovedoppgaver.
  • Arbeidet i en valgkomité.
  • Vurdering av det sittende styre.
  • Nye kandidater.
  • Valgkomiteens oppgave og rolle på  årsmøtet.

Benytt muligheten, meld deg på!

Påmelding innen 10.januar 2022, kl.1200.