Digitalt årsmøte i studieforbundet næring og samfunn, torsdag 19.mai 2022

Spor på isen

Digitalt årsmøte 19.mai 2022. 

 

 

 

 

 

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn

Tid: Torsdag 19.mai 2022,  kl. 12.30 – 14.00.

Sted: Digitalt

Frister:
18.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
18.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
19.april : Innkalling med sakliste og saker sendes ut.