Digitalt årsmøte i studieforbundet næring og samfunn, torsdag 25.mai 2023

Spor på isen

Studieforbundets årsmøte gjennomføres digitalt,

for at flest mulig av våre medlemsorganisasjoner

skal få mulighet til å delta.

 

 

 

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn

Tid: Torsdag 25.mai 2022,  kl. 12.30 – 14.00.

Sted: Digitalt

Frister:
24.februar: Saker som ønskes behandlet; sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 4).
25.april : Innkalling med sakliste sendes ut.


Om din organisasjon ikke har mottatt sakspapirer, send e.post til post@naeringogsamfunn.no