Årsmøte 2018 - SNS Nordenfjeldske

avholdes 11. juni 2018 i Bodø

Medlemsorganisasjonene varsles om årsmøtet pr. e-post 8 uker før møtet. Oppnevning av årsmøterepresentant/er meldes nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no innen 17.05.18.

Innkalling sendes de oppnevnte årsmøteutsendingene senest  2 uker (28. mai) før årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 7. mai 2018 (5 uker før årsmøtet) til nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no

Har ikke din organisasjon mottatt varsel om årsmøte? Kanskje har noen andre i organisasjonen fått varslet, eller dere har skiftet kontaktperson slik at vi har sendt til feil person. Send en melding til nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no for å få den tilsendt, eller last den ned her

§ 5 Regionårsmøtet

Regionårsmøtet er Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske sitt øverste organ.

Stemmerett har de medlemsorganisasjoner i fylket/regionen, som har hatt studieaktivitet i regionen foregående år.

- Hver organisasjon har 1 stemme.

- Organisasjoner som har hatt flere enn 500 studietimer i meldingsåret får 2 stemmer.  

Hver representant har én stemme. Organisasjoner som ikke har hatt studieaktivitet kan møte med tale og forslagsrett – men kan allikevel velges til verv. Vedtak fattes med simpelt flertall.

Representantene oppnevnes av medlemsorganisasjonene.