Årsmøte 2019 - orientering om frister

Arsmote

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeringogsamfunn.no

 

Til orientering!

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn avholdes

Tid: Torsdag 23.mai 2019,  kl. 12.30 – 16.00.

Registrering: fra kl. 11.30. Enkel servering.

Sted: Hollender gata 5, 0190 Oslo. Møterom Låven.

Frister:
27.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
21.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
25.april : Innkalling med sakliste og saker sendes ut av styret minst 1 måned før møtet.