Digitalt årsmøte i studieforbundet næring og samfunn, torsdag 20.mai 2021

skyer2

Digitalt årsmøte 20.mai 2021. 

Om din organisasjon ikke har mottatt sakspapirer, send e.post til post@naeringogsamfunn.no

 

 

 

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn

Tid: Torsdag 20.mai 2020,  kl. 12.30 – 14.00.

Sted: Teams

Frister:
20.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
10.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
20.april : Innkalling med sakliste og saker sendes ut.

 

21.12.2020