Engasjerende kursdesign

vofo_352x152

Gå på kurs hos Voksenopplæringsforbundet!

Metoder og modeller for fornyelse og inspirasjon i kursutvikling

Hvorfor og hvordan får du deltakere "om bord"? Hvordan skaper du en atmosfære som fremmer samarbeid og samskaping mellom deltakerne - i klasserom og online? Hvordan veileder du deltakerne til selvstyrt læring? Dette er noe av det du vil lære om på kurset. 

Les mere, og meld deg på, hos Voksenopplæringsforbundet!