Studieforbundet næring og samfunn
 
Hollendergata 5
0190 Oslo

Tlf:          22 17 66 00
 
Org.nr: 971 463 902