Landbrukshelga

Kurs for avløvløsere 2018

Studieforbundet næring og samfunn forvalter midler til kurs for avløsere 2018, fra Kompetanseprogrammet i landbruket ( KIL). Tilskuddsforvalter er Matmerk.

Kursarrangør registrer og rapporterer kurs i KursAvløserAdmin. Tilgangen til KursAvløserAdmin er personlig, og erstatter underskrift. Tilgang får du her!

Kurs arrangert i 2018, må få godkjenning i 2018

Kurs gjennomført i 2018, har siste frist for sluttrapportering 15.januar 2019.

Landbruksdirektoratet tar over forvaltningsansvaret for tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, fra 2019. Aktiviteten for 2018 rapporteres til Landbruksdirektoratet.