Landbrukshelga

Kursvirksomhet for avløvløsere 2019

Kurs arrangert i 2019, må få godkjenning i 2019Kurs gjennomført i 2019, har siste frist for sluttrapportering 15.januar 2020.

Studieforbundet næring og samfunn forvalter midler til kurs for avløsere 2019, fra Kompetanseprogrammet i landbruket ( KIL). Tilskuddsforvalter er Landbruksdirektoratet.

Studieforbundet har søkt Landbruksdirektoratet om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2019.