Region Nordenfjeldske avvikler

Årsmøte i SNS Nordenfjeldske vedtok 11.06.18 å avvikle region Nordenfjeldske. Alle medlemsorganisasjonene er via årsmøtene 2016 og 2017 gjort kjent med den økonomiske situasjonen i region Nordenfjeldske som er bakgrunn for avviklingen.

Arbeidet med avvikling er i gang og all aktivitet SNS Nordenfjeldske er involvert i skal være avsluttet innen 31.10.18. Rådgiverstillingen Tove Berre innehar opphører fra 31.10.18, daglig leder funksjonen har hun inntil SNS Nordenfjeldske formelt er opphørt.

Tilskudd til kurs - avviklingen vil ikke få noen innvirkning på medlemsorganisasjonenes mulighet til å søke tilskudd. Henvendelser vedr. kursmidler, som tidligere ble rettet til SNS Nordenfjeldske skal nå gå til SNS sentralt, tlf. 22 17 66 00 / post@naeringogsamfunn.no

Endelig opphørsdato vil det bli orientert om senere.

Nærmere informasjon om avvikling av SNS Nordenfjeldske kan fås ved kontakt til leder i avviklingsstyret, Nils Asle Dolmseth, tlf. 99 16 28 52,  nils.asle.dolmseth@tine.no eller daglig leder Tove Berre, tlf. 90 84 63 53 tove.berre@naeringogsamfunn.no