Ssuerjpg

Sauehold gjennom året

 

Kurset er et selvstudium som består av filmer, teori og oppgaver. Kurset består av 8 moduler, og et kurshefte på 84 sider i PDF-format  kan lastes ned. Kurset inneholder flere illustrasjonsvideoer, og det er oppgaver til hver modul.

Noen av oppgavene er flervalgsoppgaver, andre er for refleksjon over ulike problemstillinger. Alle oppgaver har fasit eller løsningsforslag. Du jobber i ditt eget tempo , og når det passer deg. Du har tilgang til kuset i et år.

Kurset er en innføring i sauehold. Det gir grunnleggende kunnskaper om sauehold, og sauebondens hverdag gjennom året. Kurset innholder ikke økonomien i saueholdet, politiske rammebetingelser, bygningsmessige aspekter eller rovviltproblematikk ut over vanlig beitetilsyn. Kurset gir ingen formell kompetanse.

Kurset følger sauebondens hverdag gjennom årstidene. Fra sauene slippes på beite om våren, gjennom sommeren, høsten og vinteren -  fram til neste vår med lamming.

Du blir med på utmarksbeiting og tilsyn, sanking og skilling etter sommeren i fjellet, før lamma høstveies og slaktes. Deretter kommer avlsarbeidet og paringssesongen. Etter jul begynner drektighetstida med fostertelling, klipping og fôring. Det avsluttes med  «vårens vakreste eventyr»;  den hektiske og spennende lammeperioden.

Kurset tar for  seg generelle tema rundt helse og velferd hos sau, samt lover og forskrifter.

Nettkurset koster kr. 1000,-

Trykk her, så får du se en kort informasjonsvideo.

Når du har registrert deg på Næring og Samfunn Nettskole, kan du velge det nettkurset du er interessert i. Det er smart å velge din e.postadresse som brukernavn!

Du får direkte tilgang til kurset, etter betaling.

Har du spørsmål, send en mail til post@naeringogsamfunn.no

Meld deg på!

Når du har registrert deg på Næring og Samfunn Nettskole, kan du velge det nettkurset du er interessert i. Det er smart å velge din e.postadresse som ...