Studieforbundets tilskuddsatser 2018

Penger

Grunntilskudd : kr. 500  Opplæringstilskudd: kr. 80 pr. time - gis til kurs som har dokumenterte utgifter.

 

 

 

Grunntilskudd: kr. 500,- pr. kurs / studiering

Opplæringstilskudd: kr. 80 pr. time. Gis til kurs som har dokumenterte utgifter, som er registrert i KursAdmin. Det gis til lærer/foredragsholder, pedagogisk materiell og/ eller lokalleie.

Tilretteleggingstilskudd: Gis til særskilt tilrettelegging av opplæringen.

Tre ( 3 ) deltagere må delta minst 75% av kurstimene. Særskilte behov kan gi dispensasjon for lavere deltagerantall. Det søkes under Filer / Notat i KursAdmin.

Frammøte, kostnader og inntekter registreres i KursAdmin.

Rapporter kurset når det er avsluttet, venter du lengre enn tre ( 3 ) måneder blir kurstilskuddet halvert.

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.

 

Siste frist for rapportering av kursaktiviteten 2018 = 15.januar 2019

 

Last ned Tilskuddssatser 2018

Last ned Tilretteleggingstilskudd 2018