Studieforbundets tilskuddsatser 2019

Penger

Det er kursarrangørs ansvar å legge inn riktige opplysninger, samt å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.

 

Grunntilskudd:  500 kr. Gi til alle kurs.

Opplæringstilskudd:  80 kr. pr.studietime. Gis til kurs som har dokumenterte utgifter, som er registrert i KursAdmin. Det gis til lærer/foredragsholder, pedagogisk materiell og/ eller lokalleie.

Tilretteleggingstilskudd: Gis til særskilt tilrettelegging av opplæringen.

Et kurs må vare minst 8 klokketimer.

Tre ( 3 ) deltagere må delta minst 75% av kurstimene. Særskilte behov kan gi dispensasjon for lavere deltagerantall. Det søkes under Filer / Notat i KursAdmin.

Frammøte, kostnader og inntekter registreres i KursAdmin.

Rapporter kurset når det er avsluttet, venter du lengre enn tre ( 3 ) måneder blir kurstilskuddet halvert.

Tilskuddssatser 2019

 

Siste frist for rapportering av kursaktiviteten 2019 = 15.januar 2020