Tilretteleggingstilskudd - Troms

Troms fylkeskommune gir tilskudd til tilrettelegging for grupper med spesielle behov.

Søknadsfrist 1. februar.

Søknaden leveres elektronisk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her:

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/tilskudd-til-studieforbund/