Studieforbundet næring og samfunn

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilb...
Arsmote

Årsmøte 2017 - orientering om frister

Tilgang til årsmøtepapirer er sendt til medlemsorganisasjonene via e.post. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeringogsamfunn.no
vofo_medlemsmerke

VOFO Læring og kompetanse

Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling.