Studieforbundet næring og samfunn

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet.

Jeger

NYTT Jegerprøvekurs

Miljødirektoratets nye jegerprøvekurs er obligatorisk fra 1.januar 2017.
aarsmoete2015

Årsmøte 2017

Onsdag 31.mai 2017