Traktor

Tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2018

Studieforbundet næring og samfunn har søkt Matmerk om midler til kurs for avløsere 2018, fra Kompetanseprogrammet i landbruket ( KIL).

Beskjed om disse midlene kommer vanligvis i løpet av mars.

Godkjenning av kurs for 2018, gjøres når svaret på søknaden er kommet.