Traktor

Tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2017

 

 

 

 

Ordningen skal bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte avløsere gjennom å stimulere til gjennomføring av kortvarige – og fagorienterte kurs. Studieforbundet næring og samfunn forvalter kr. 1 000 000 til gjennomføring av kursvirksomhet til avløsere.  Det søkes om tilskudd til kurs for avløsere i KursaAvløsesrAdmin før kursstart, og det rapporeteres etter kursslutt.