Stoler

Valgkomitéens viktige arbeid

Gratis dialogwebinar for studieforbundets medlemsorganisasjoner.  Torsdag 5.januar 2023.
Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. Forskrift om studieforbund godkj...
Vann, frosset

Tilskuddssatser for 2022

Her finner du høstens tilskuddssats!