Søknad om medlemsskap

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund, og er en ideell organisasjon som fremmer livslang læring.

Studieforbundet er demokratisk oppbygd, og årsmøtet er det høyeste organet.

 Se studieforbundets medlemsorganisasjoner

Studieforbundet næring og samfunn er et av fire studieforbund som er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. 

Voksenopplæringsloven gir føringer for studieforbundets virksomhet. Studieforbundene som godkjent av Kunnskapsdepartementet har egen forskrift.

Ved å rapportere organisasjonens studieaktivitet til studieforbundet får man;

  • Synliggjort at organisasjonen er en lærende organisasjon, og kommer fram i Statistisk seentralbyrås statistikk. 
  • Motta voksenopplæringstilskudd. Et kurs må vare minimum 4 timer, og bestå av 4 deltagere – som har fylt 14 år innen utgangen av kalenderåret.
  • Tilgang til gratis bruk av undervisningslokaler.

 

Registrering og rapportering av kursaktivitet

All kursvirksomhet registreres i Nye KursAdmin, hvor hver kursarrangør får personlig tilgang. Studieplanen er utgangspunktet for kurset, og godkjennes av studieforbundet.

I Nye KursAdmin kan deltagere registreres manuelt, importeres via en csv.fil eller API.

Voksenopplæringstilskudd

Hvordan søke medlemskap?

Skriv kort om deres organisasjon, henvis til websiden og legg ved organisasjonens vedtekter.

Det er studieforbundets styre som behandler søknaden.

Er dette interessant? Vil dere høre mere om studieforbundet? Send en epost med dine spørsmål, - så tar studieforbundet kontakt.