Søknad om medlemsskap

Jmfr. studieforbundets vedtekter §3, er Studieforbundet åpent for medlemskap for demokratisk oppbygde organisasjoner med medlemsvalgte styrende organer.

Kan organisasjonen oppfylle  det kravet; er det mulig å søke om medlemsskap.

Når studieforbundets styre har gjort et positivt vedtak, er det mulig å begynne å registrere sin aktivitet.  

Det sendes en søknad, med organisasjonens vedtekter og en kort informasjon om organisasjonen.

All kursvirksomhet registreres i KursAdmin, hvor hver kursarrangør får personlig tilgang. Studieplanen er utgangspunktet for kurset, og godkjennes av studieforbundet.