Oslo

Trenger du hjelp, eller har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Studieforbundet behandler kurs fortløpende! Om kurset er gjennomført digitalt, endrer du  "Type kurs "til "Nettbasert kurs", default er "standard kurs", i "Kursfakta" i KursAdmin.


skyer2

Digitalt årsmøte i studieforbundet næring og samfunn, torsdag 20.mai 2021

Digitalt årsmøte 20.mai 2021.  Om din organisasjon ikke har mottatt sakspapirer, send e.post til post@naeringogsamfunn.no  
Skjerm webinar

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Utdrag fra "Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet"   Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge ti...
Ball of fire

Tilskuddssatser for 2021

Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere.  Kurs kan gjennomføres digitalt. (unntak ut juni 2021) Kurset skal ha en kursleder, som har ans...
eplet-080807

Studiestatistikk i studieforbundet næring og samfunn

Voksenopplæringsforbundet ( Vofo)  har utviklet nye, interaktive statistikksider.