Oslo

Trenger du hjelp, eller har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Tilskuddssatsen på kr. 150 pr. time, gjelder for kurs rapportert innen 30. juni 2021. Loggen i KursAdmin viser når kurset er rapportert.

Ny tilskuddssats behandles på styremøtet 2. september 2021.

Skjerm webinar

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Utdrag fra "Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet"   Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge ti...
Ball of fire

Tilskuddssatser for 2021

Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere.  Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset. Kurs kan gjennomføres d...
eplet-080807

Studiestatistikk i studieforbundet næring og samfunn

Voksenopplæringsforbundet ( Vofo)  har utviklet nye, interaktive statistikksider. 
koronavirus-tema21[1]

Smittevernveileder for studieforbund og kursarrangører

Inntil ti deltagere på kurs. Hold deg oppdatert om Covid-19-forskriften.