Oslo

Ønsker du kontakt med studieforbundet?

Har du spørsmål? Send e-post, så får du hjelp!

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin.

Siste frist for rapportering av kurs arrangert i 2019, er 15.januar 2020.

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.

Penger

Studieforbundets tilskuddsatser 2019

Det er kursarrangørs ansvar å legge inn riktige opplysninger, samt å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.