haustlauv

Ønsker du kontakt med studieforbundet?

Har du spørsmål? Klikk her - så kan du sende e.post direkte.

Studieforbundet har redusert bemanning i november. Send e-post, så får du hjelp!

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin..                                          Tilskuddsatser 2018

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.
 

Få kurstilskuddet før jul, rapporter kurset innen 7.desember 2018.

Siste frist for rapportering av kurs arrangert i 2018, er 15.januar 2019.

vofo_352x152

Engasjerende kursdesign

Gå på kurs hos Voksenopplæringsforbundet!
Penger

Studieforbundets tilskuddsatser 2018

Grunntilskudd : kr. 500  Opplæringstilskudd: kr. 80 pr. time - gis til kurs som har dokumenterte utgifter.  
Arsmote

Årsmøte 2018 - orientering om frister

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeri...