Oslo

Har du spørsmål? Send e-post, så får du hjelp!

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin.

2. mars begynner studieforbundet å behandle kurs arrangert i 2020.

Første utbetaling av voksenopplæriingstilskudd 2020, blir medio mars.

Studieforbundets medlemsorganisasjoner har tilgang til gratis leie av undervisningslokaler. Ta kontakt med studieforbundet om du trenger hjelp!

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.

Arsmote

Årsmøte tirsdag 26.mai 2020

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi beskjed!
eplet-080807

Gå på kurs hos Voksenopplæringsforbundet!

Samarbeidslæring - kursdeltakerne hjelper hverandre i læreprosessen.