SNS

Synliggjør at kurset får voksenopplæringstilskudd

Står studieforbundets navn eller logo på kursbeviset ,og på web?
Vann, frosset

Tilskuddssatser høsten 2023

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2023, er 15.januar 2024. Kurset må registreres i Nye KursAdmin i 2023.