Vinter

Ønsker du kontakt med studieforbundet?

Siste frist for rapportering av kurs arrangert i 2018, var 15.januar 2019.

Har du spørsmål? Send e-post, så får du hjelp!

Studieforbundet har redusert bemanning i januar.

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin.

Tilskuddsatser 2018

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.
Arsmote

Årsmøte 2019 - orientering om frister

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeri...
Penger

Studieforbundets tilskuddsatser 2018

Grunntilskudd : kr. 500  Opplæringstilskudd: kr. 80 pr. time - gis til kurs som har dokumenterte utgifter.  

Studieforbundet næring og samfunn

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilb...