Studieforbundet næring og samfunn er godkjent av Miljødirektoratet for gjennomføring av jegerprøvekurs. 

Jegerprøvekurs arrangeres av studieforbundets medlemsorganisasjoner.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

Når du har bestått eksamen, blir du automatisk registrert i Jegerregisteret. 

Informasjon om jegerprøven finnes hos Miljødirektoratet.