Oslo

Trenger du hjelp, eller har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Tilskuddssatsen på kr. 150 pr. time, gjelder for kurs rapportert innen 30. juni 2021. Loggen i KursAdmin viser når kurset er rapportert.

Ny tilskuddssats behandles på styremøtet 2. september 2021.