Kompetanseforbundet = De fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet

Kent Gudmundsen

Kent Gudmundsen er ansatt som generalsekretær.

 Kompetanseforbundet er samarbeidsorganisasjonen for de fire studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Akademisk studieforbund, Studieforbundet AOF, Studieforbundet Livslang Læring og Studieforbundet næring og samfunn.

Kent Gudmundsen, tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomitéen, begynte som generalsekretær 1.november 2021.

 

Kompetanseforbundet.png