Medlemsorganisasjonens kurs kan rapporteres til Studieforbundet næring og samfunn, og motta voksenopplæringstilskudd.

Organisasjonen må være medlem av Studieforbundet næring og samfunn , og være kursarrangør.

  • Hva betyr det å være arrangør av kurset?                                                                                                                                                          Kursarrangøren har alle oppgaver tilknyttet kurset. Kursplan, annonsering, påmelding av deltagere, føre frammøte, fakturere lærer(e). Inn og utbetalinger gjeldene kurset - må gå fra kursarrangørs konto.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Det skal stå i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.

  • Kurs kan holdes fra 4 timer,  og med 4 deltagere.
  • Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset
  • Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.
  • Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. 

Tilskuddssatsene finner du her!

Hvilke krav gjelder for å rapportere til studieforbundet?

Trenger du tilgang til KursAdmin?

Nye KursAdmin er studieforbundets nettbaserte program for planlegging, administrasjon og dokumentasjon av kursaktiviteten. 

Nye KursAdmin kan deltagere registreres manuelt, importeres via en csv.fil eller API.

Ta kontakt med din organisasjon, som kan hjelpe deg med tilgang til systemet!                                           

Når organisasjonen har fått en bruker, kan nye brukere opprettes av organisasjonen selv. Det er studieforbundet som godkjenner brukere.

Alle som rapporterer kurs må ha en personlig tilgang. Brukernavnet er din epostadresse.

Når din bruker er godkjent av studieforbundet, vil du få en automatisk generert mail, med passord. E.postadressen vil være brukernavnet. Du vil også få en mail fra studieforbundet med brukerveiledning til KursAdmin.

Når du logger deg inn i Nye KursAdmin, blir du automatisk kursansvarlig på kurset.                                       

Du blir studieforbundets kontaktperson. Spørsmål som gjelder kurset, registrering og rapportering vil komme til kontaktpersonen/kursansvarliges e.postadresse.

Få tilgang til Nye KursAdmin : Fyll inn opplysningene - mailen går direkte til post @naeringogsamfunn.no

Studieforbundet sjekker din tilknytning til gjeldende medlemsorganisasjon.

Logg inn i Nye KursAdmin her!

 

Brukerveiledning til Nye KursAdmin

Studieforbundets logo - synliggjør at kurset får voksenopplæringstilskudd.

Står studieforbundets navn eller logo på kursbeviset ,og på web?

Studieforbundet næring og samfunn mottar et statstilskudd, og har ansvar for å fordele dette til medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs

Kursarrangør skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs.

Dokumentasjonen skal minst inneholde

  • Kursdeltakerens navn
  • Innhold
  • Antall timer på kurset
  • Læringsmålene i kursets studieplan
  • Studieforbundets navn 

Her kan du laste ned studieforbundets logo!