I statsbudsjettet 2021 fikk de fire studieforbundene som er godkjente under  Kunnskapsdepartementet, et samarbeidstilskudd.

Studieforbundet næring og samfunn - Studieforbundet AKS - Studieforbundet AOF Norge - Studieforbundet Livslang Læring

De fire studieforbundende under Kunnskapsdepartementet opprettet Kompetanseforbundet i 2021. Kent Gudmundsen ble ansatt som generalsekretær 1.november 2021.

De fire studieforbundene har felles ambisjoner, og interesser innenfor kompetanse for arbeidslivet. Ved delingen av studieforbundsordningen i 2021, fikk studieforbundene under Kunnskapsdepartement egen forskrift.

De fire studieforbundene vil benytte Kompetanseforbundet som sitt samarbeidsorgan og myndighetskontakt mot Kunnskapsdepartementet og HK-dir, samt øvrige kontakter hvor man samarbeider og har behov for koordinert kontakt.

 

Voksenopplæringsforbundet, Vofo

Studieforbundets styre vedtok 09.12.2021 å avslutte medlemskapet i Vofo. Det er 6 måneders utmeldingsfrist, og medlemskapet avsluttes 30.juni 2022. Studieforbundet næring og samfunn takker for samarbeidet med alle Vofos medarbeidere.