Nye KursAdmin - Det skal bli enklere å rapportere kurs!

Nye KursAdmin

Studieforbundets næring og samfunns nye kurs - og administrasjonssystem tas i bruk i januar 2023. 

 

 

 

 

Nye Kursadmin er utviklet av Mysoft AS, i samarbeid med studieforbundet næring og samfunn, basert på Microsofts teknologi.

All aktivitet som skal rapporteres til studieforbundet næring og samfunn i 2023, skal registreres i Nye KursAdmin

Deltagere kan registreres manuelt, eller importeres fra Excel.

En API-løsning vil være tilgjengelig, gjeldende medlemsorganisasjon må gjøre egen avtale med Mysoft AS og bekoste dette.

Studieforbundets medlemsorganisasjoner vil få tilgang til Nye KursAdmin i løpet av januar / februar 2023.

Mere informasjon kommer!

Studieforbundet næring og samfunn begynner utbetaling av voksenopplæringstilskudd for 2023, medio mars.