Årsmøte SNS Hordaland

Årsmøte i region Hordaland blir tysdag 29. mai kl. 18.00  på Bjørkheim Gjestetun, Årland.

 

Meir info v/leiar Eldbjørg Gunnarson, 97983791/ eldbgu@online.no

Studieforbundet næring og samfunn Hordaland innkaller til årsmøte:

Tid: tysdag 29. mai 2018 kl. 18.00.

Stad: Bjørkheim kro i Samnanger (kafe).

Saker medlemmene ønskjer å ta opp, må vera komne til styret ved sekr. innan 24. april 2018. 

Påmelding til årsmøtet innan 26. mai til sekretær Olav J. Skeie på olavskeie@gmail.com eller tlf. 97084344.

Hugs å gje opp namn på kven som møter, og organisasjonsnamn. Årsmelding m.m. vert sendt ut til dei påmelde.

 

Eldbjørg Gunnarson (s)                                    Olav J. Skeie (s)

styreleiar                                                           sekr.

 

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Val av ordstyrar, møtesekretær og 2 utsendingar til å underskriva protokollen

3. Godkjenning av årsmelding 2017

4. Godkjenning av revidert rekneskap 2017

5. Arbeidsplan og budsjett

6. Innkomne saker

7. Val av styre

8. Val av valkomité

9. Val av revisor