Til orientering!

Hvis det blir brudd i jordbuksforhandlingene 2019, har landbruket planlagt aksjonsdag, og avtalt med Stortinget, torsdag 23.mai. Studieforbundets styre velger å flytte den satte årsmøtedatoen til tirsdag 28.mai.

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn avholdes

Tid: Tirsdag 28.mai 2019,  kl. 12.30 – 16.00.

Registrering: fra kl. 12.00. Enkel servering.

Sted: Hollender gata 5, 0190 Oslo. Møterom Låven.

Frister:
27.februar: Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).
21.mars: Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet.
29.april : Innkalling med sakliste og saker sendes ut av styret minst 1 måned før møtet.