2019 blir studieforbundet næring og samfunns  siste ordinære driftsår. 

"Studieaktiviteten rapporteres som vanlig i 2019", sa styreleder Bjug Ringstad, "med siste frist 15.januar 2020".

Alle medlemsorganisasjoner får voksenopplæringstilskudd , som vanlig, fra studieforbundet næring og samfunn for 2019.

Årsmøtet gikk for styrets innstilling med avvikling av studieforbundet næring og samfunn. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte 25.september, hvor endelig vedtak kan fattes. 

Studieforbundet næring og samfunn hadde tilsyn fra Vox i 2015.  Region Nordenfjeldske hadde i perioden 2012 – 2015 rapportert inn timer fra en organisasjon som ikke var medlem av studieforbundet. Kompetanse Norge godkjente ikke region Nordenfjeldske som arrangør, og underkjente 27 700 timer. Alle timene hadde mottatt tilretteleggingstilskudd.  Studieforbundet fikk i 2017 et tilbakebetalingskrav på kr. 6,5 millioner.

Studieforbundet har et tilskuddsgrunnlag under 40 000 ( 37 234)  studietimer for 2020. Tilskuddet til drift av studieforbundet vil være kr. 300 000 - 1,2 millioner kroner mindre enn dagens tilskudd. For å ivareta studieforbundets forpliktelser ovenfor Kompetanse Norge avvikles studieforbundet næring og samfunn.

Studieforbundets årsmelding gir ytterligere informasjon.

Om endelig vedtak blir fattet 25.september, kan medlemsorganisasjonen søke opptak i et annet studieforbund. 

Medlemsorganisasjonene må selv finne nytt studieforbund, og orientere seg i «markedet». Det er opp til hvert enkelt studieforbund å bestemme hvem som får bli medlemmer.

Når organisasjonen er opptatt som medlem i et annet studieforbund, må det sendes beskjed om utmelding til studieforbundet næring og samfunn. Samtidig som det opplyses om det nye studieforbundet.

Studieforbundet næring og samfunn meddeler Kompetanse Norge om utmeldingen. Samtidig oversendes organisasjonens studiestatistikk for de to siste år. 

Dette for at voksenopplæringstilskuddet for 2020 skal komme til riktig studieforbund.