Ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn avholdes

Tid: Onsdag 25.september 2019,  kl. 12.30 – 14.00.

Registrering: fra kl. 12.00. Det serveres kaffe og te.

Sted: Hollender gata 5, 0190 Oslo. Møterom Låven.

Alle medlemsorganisasjoner får tilsendt innkalling på e.post.

Gi beskjed til post@naeringogsamfunn.no, om din organisasjon ikke har fått innkalling.