Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse."Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.        

"Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig.

Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen

vise hvilken undervisningsform som benyttes."

Fra 1.juli 2023 endres § 9, andre ledd i forskrift for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet.
 
Det betyr at alle kurs som oppfyller kravene i Voksenopplæringsloven:
 
  • Kurset skal bestå av minst fire kurstimer.
  • Kurset skal ha minst fire deltagere.
  • Kurset skal ha en kursleder.
  • Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
  • Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.
  • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

- kan rapporteres til studieforbundet, når kurset avholdes digitalt - og kursdeltagere og kursleder kan delta samtidig.

Kursarrangørs ansvar

Om et kurs skal arrangeres digitalt, sjekker du under knappen "Tekst" på studieplanen. Om det mangler informasjon om at kurset kan arrangeres digitalt, gi beskjed til studieforbundet.