7.oktober ble forslag til statsbudsjett 2021 ble lagt fram. Tilskudd til studieforbund ligger under kap. 254, post 70.
 
Kunnskapsdepartementet foreslår en bevilgning på 68, 9 millioner kroner.  En økning på 7 817 021 kr, utfra 2020-tall.
 
Forslaget innebærer en økning i tilskuddet til studieforbundene tilknyttet Kunnskapsdepartementet!
 
I forbindelse med delingen av studieforbundene mellom de to departementene, deles også tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet ( Vofo). De fire studieforbundene tilknyttet Kunnskapsdepartementet vil få et eget tilskudd til samarbeid. 
 
Samarbeidstilskuddet på 3, 1 millioner kroner er en del  av bevilgningen på 68,9 millioner. Tilskuddet blir delt likt mellom de fire studieforbundene, og samarbeidstilskuddet inngår ikke i grunntilskuddet som skal brukes til administrasjon av studieforbundet. Det står i forslag til statsbudsjett at studieforbundene kan selv bestemme om tilskuddet skal brukes til kontingent til Vofo eller andre samarbeidsstrukturer. Forslaget gjelder en flytting av 3,1 millioner fra  kap. 254, post 73 til post 70. 
 
Hvordan fordelingen av det totale voksenopplæringstilskuddet vil være, bruker å komme med tilskuddsbrevet som kommer i løpet av januar.