Nytt 24.03.20

Voksenopplæringsforbundet har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet. Det opplyses om at Kunnskapsdepartementet jobber med unntaksbestemmelser for studieforbundene, og informasjon om dette vil komme om kort tid. Kunnskapsdepartementet berømmer studieforbundene for å omstille seg så raskt, ut fra den brått oppståtte situasjonen.

Helsedirektoratet  besluttet 12.03.20 forbud mot,  og stenging av ulike arrangement.

Du finner informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Avlyste kurs vil få økonomiske konsekvenser, i form av tapte inntekter og påløpte utgifter for kursarrangøren.

Studieforbundenes paraplyorganisasjon Voksenopplæringsforbundet, Vofo, er i dialog med Kompetanse Norge om konsekvensene og muligheter for elektronisk kommunikasjon. Se infomasjon her.

Kurs som er gjennomført og rapportert, behandles og utbetales som vanlig.

Vaner som forebygger smitte.