Kompetanseforbundet er samarbeidsorganisasjonen for de fire studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Akademisk studieforbund, Studieforbundet AOF, Studieforbundet Livslang Læring og Studieforbundet næring og samfunn.

Kent Gudmundsen, tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomitéen, begynte som generalsekretær 1.november 2021.

 

Kompetanseforbundet.png