Alle kurs får kr. 500 i grunntilskudd. Kurs som rapporteres digitalt gjennom KursAdmin får kr 80,- pr. time - når kurset har dokumenterte kostnader.