Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Medlemsorganisasjoner

Bergans

Et kurs kan være begynnelsen på noe nytt!

Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund, og er en ideell organisasjon som fremmer livslang læring. Studieforbundet er demokratisk oppbygd, og årsmøtet er det høyeste organet. Voksenopplæringsloven gir føringer for studieforbundets virksomhet.

Aktive medlemmer har mulighet til å påvirke studieforbundets arbeid, delta på årsmøter og velge medlemmer til studieforbundets styre.

Det arrangeres etterutdanninger,kurs og sertifiseringer innenfor arbeidsmiljø,  bygg- og anleggsmarkedet, dataopplæring. frivillig arbeid, helse og sosial, HMS, husdyrhold,  kultur, landbruksnæring , organisasjonsliv, politikk, sikkerhet og  skogbruk. Det arrangeres  kurs i et mangfold av temaer, tilpasset medlemmenes behov og interesser.