Ønsker du kontakt med studieforbundet?

haustlauv

Har du spørsmål? Klikk her - så kan du sende e.post direkte.

Studieforbundet har redusert bemanning i november. Send e-post, så får du hjelp!

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin..                                          Tilskuddsatser 2018

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.
 

Få kurstilskuddet før jul, rapporter kurset innen 7.desember 2018.

Siste frist for rapportering av kurs arrangert i 2018, er 15.januar 2019.