Studieforbundet gir kursarrangør tilgang til KursAdmin. Kursarrangørs tilgang er personlig. Kursarrangør registrerer og rapporterer kurs i KursAdmin.

Jf.  forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 11, registreres:

  • Navn
  •  Kjønn
  • Fødselsår
  • Bostedets postnummer
  • Møtedatoer og timetall

Epostadresse og telefonnummer registreres. Ved studieforbundets internkontroll kan studieforbundet ta direkte kontakt med kursarrangør og kursdeltager.

Kursarrangør har tilgang til kursstatistikk i egen organisasjon.

Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år, jf. forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, § 11.

Studieforbundet rapporter sin virksomhet til HK-dir og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Studieforbundet næring og samfunn sender innkalling til årsmøtet til den epostadressen som er registrert på medlemsorganisasjonen.

Informasjon sendes til samme adresse. Om man ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra studieforbundet næring og samfunn, kan man melde seg av via en lenke som ligger i bunnen av alle nyhetsbrev.

Studieforbundets generalsekretær er personvernombud, og har tilgang til hele kursdatabasen i Nye KursAdmin.

Ønsker du mere informasjon om personerklæringen?

Ta kontakt!

Send epost til studieforbundet.

Telefon: 22 17 66 00