Har du spørsmål? Trenger du hjelp?

Rømåsen_400x262

Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Medlemsorganisasjonens kurs kan rapporteres til Studieforbundet næring og samfunn, og motta voksenopplæringstilskudd.

 

  • Organisasjonen må være medlem av Studieforbundet næring og samfunn , og være arrangør av kurset.
  • Kurs kan holdes fra 4 timer,  og med 4 deltagere.
  • Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset.
  • Kurs kan gjennomføres digitalt. (unntak ut juni 2022)
  • Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.
  • Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. 

Tilskuddssatsene finner du her!

Brukerveiledning til KursAdmin

Trenger du tilgang til KursAdmin?

Få tilgang til KursAdmin : Fyll inn opplysningene - mailen går direkte til post @naeringogsamfunn.no

Gi gjerne beskjed om lokale lag har endret navn, og/ eller er sammenslått – da kan «gamle» tilganger settes inaktiv.

Du vil få en automatisk generert mail, med passord. E.postadressen vil være brukernavnet.
Du vil få en mail fra studieforbundet i tillegg, og en brukerveileding til KursAdmin.